Výuka od 7.12. 2020 - 2. 12. 2020
2. 12. – 18. 12. 2020 / ZUŠ

Výuka od 7.12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 7.12. školství přejde na 3. stupeň PES. Pro základní umělecké školy to znamená pokračování v distanční výuce - s možností individuálních konzultací a prezenční výuky „jeden na jednoho“ (viz 4. stupeň PES) a dále s možností prezenční výuky do 10 osob ve třídě či skupině (viz 3. stupeň PES).

Základní hodnotou zůstává zdraví. V tomto smyslu je i koncipováno opatření na stupni 3 – jako možnost prezenční výuky, nikoliv automatická povinnost.

Uvědomujeme si zvýšené riziko při výuce zpěvu a hry na dechové nástroje, zvýšené riziko při „míchání“ různých skupin žáků v hudebním oboru (individuální výuka, hudební nauka, souborová hra) a zvýšené riziko při výuce sborového zpěvu, společného zpěvu a tance.

S přihlédnutím k těmto rizikům v posledních dvou týdnech před Vánoci nastavujeme možnosti prezenční výuky následovně:

  1. Základním východiskem je možnost volby žáků (zákonných zástupců), zdali se budou vyučovat prezenčně nebo distančně.
  2. Zachováváme možnost individuální výuky (jeden na jednoho) z 25. listopadu.
  3. Do 18.12. zůstáváme u DISTANČNÍHO způsobu vzdělávání u Přípravné hudební výchovy, Hudební nauky a Sborového zpěvu.
  4. Orchestry, soubory, komorní hra a kapely mohou být (na základě vzájemné dohody s daným vyučujícím) vyučovány prezenčně, a to do počtu 10 osob v učebně (včetně pedagoga). Možnost prezenční výuky v těchto uskupeních se netýká zpěvu a hry na dechové nástroje.
  5. Prezenční výuka v tanečním oboru bude pojata jako setkání, konzultace, reflexe práce v distančním období, případně i cviky na místě a nenáročný pohyb. Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu hodin ZDE.
  6. Prezenční výuka ve výtvarném oboru bude založena na rotačním principu: v týdnu od 7.12. žáci s příjmením od A do L, v týdnu od 14.12. žáci s příjmením od M do Ž. Zároveň budou všechny lekce trvat pouze 2 vyučovací hodiny – budou tedy zkráceny o 1 vyučovací hodinu (45 minut), a to z dezinfekčních a „nepotkávacích“ důvodů. Čas začátku lekcí zůstává beze změny.

 

Základním pravidlem je nošení roušek: všichni, vždy a všude – s následujícími výjimkami: V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení roušky (tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné roušku (u pedagoga) výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od žáka.

Věříme, že naše předvánoční obezřetnost přispěje k bezpečnějšímu i poklidnějšímu prožití vánočních svátků a tím i k lepšímu (tj. rychlejšímu) zvládnutí epidemiologické situace.

Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy