Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookies

S vašimi osobními údaji zacházíme vždy důvěrně. Pečlivě je chráníme, dodržujeme veškerou platnou legislativu a podrobně vás o tom informujeme.

 • Domů
 • /
 • Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookies

Správce údajů

Správcem osobních údajů je Základní umělecká škola, IČ: 63830167, se sídlem Štefánikova 217/19, Smíchov - Praha 5, 150 00, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.

Které osobní údaje shromažďujeme a pro které účely

U odběratelů školního newsletteru Základní umělecké školyshromažďujeme a zpracováváme následujicí údaje:

 • E-mailová adresa

U všech návštěvníků webu zusart.cz shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • IP adresa
 • Analytické cookies – umožňují sledovat chování uživatelů na webu (které stránky navštěvují, jak dlouho na nich jsou apod.)

Už z podstaty internetové komunikace se nelze vyhnout využívání některých tzv. síťových identifikátorů, mezi které patří zejména IP adresa návštěvníků webu, a různých cookies (viz kapitola Cookies).

Pro webovou analytiku webu zusart.cz využíváme Universal Analytics, analytický nástroj společnosti Google. Pomocí tohoto nástroje sbíráme jen data, která považujeme za nutná a/nebo přínosná pro rozvíjení našich služeb. V nastavení Universal Analytics tak máme implementována tato omezení:

 • Máme deaktivovanou službu Inzertní funkce „Aktivovat demografické přehledy a přehledy zájmů“ – nesbíráme tak údaje, které by nám mohli posloužit např. k  tzv. remarketingu (po návštěvě určitého webu se vám zobrazují reklamy).
 • Využíváme funkce částečné anonymizace (maskování) IP adresy – funkce anonymizace adres v Analytics vynuluje poslední oktet (u adres IPv4) nebo posledních 80 bitů (u adres IPv6) uživatelských IP adres krátce poté, co je adresa odeslána do Sběrné sítě Analytics. Celá IP adresa v tomto případě není nikdy zapsána na disk. Více viz Anonymizace IP adres ve službě Analytics In: Nápověda Analytics [online]. Vytvořeno / změněno: 2017 / 2017 [cit. 2017-12-07]. Dostupné z: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=cs

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující skupiny účelů.

 • Účely pro vnitřní potřebu Základní umělecké školy. Osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich práv a  oprávněných zájmů, ke sledování kvality služeb a  k  jejich následnému vylepšování, k analýzám naší činnosti apod.
 • Pro edukační účely, jako je například informování klientů o nových akcích, stejně jako o novinkách ze světa školy.

Na základě kterých právních titulů osobní údaje shromažďujeme a  zpracováváme

Abychom mohli vaše údaje sbírat a zpracovávat, musíme k  tomu mít vždy alespoň jeden z  tzv. právních titulů. V našem případě pracujeme s těmito.

 • Oprávněný zájem
  Jako právní subjekt chceme i nadále zkvalitňovat poskytované služby, případně vyvíjet a poskytovat služby nové. Stejně tak se chceme v  případě nutnosti bránit maření této naší činnosti. Jednotlivé činnosti, které vedou k naplnění výše zmíněných snah, lze chápat jako náš oprávněný zájem. Do této oblasti spadá například využívání webové analytiky pro potřeby zkvalitňování a rozvíjení našich služeb.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  V případech, kdy nemůžeme využít jiný oprávněný titul, vás vždy žádáme o souhlas. Tak se například žáků nebo rodičů ptáme, zdali můžeme zveřejnit jejich fotografii na webu. Souhlas se zpracováním můžete odmítnout a také kdykoliv odvolat.